RV Screening Check

แม้ในปัจจุบันจะมีโรคเกิดขึ้นใหม่ๆ หลายชนิด แต่โรคมะเร็งยังคงเป็นโรคอันดับต้นๆ ที่คร่าชีวิตมนุษย์เรา จากข้อมูลล่าสุดของ WHO พบว่าอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://gco.iarc.fr/today/en/fact-sheets-populations#global

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://rv-laboratory.com/en/

เช่นเดียวกับประเทศไทย ก็มีการเพิ่มขึ้นของผู้ป่วยมะเร็งไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งมะเร็งที่ตรวจพบในประเทศไทย 10 อันดับแรกเป็นมะเร็งที่มีการรวมตัวกันเป็นก้อน ซึ่งมะเร็งประเภทนี้จะมีโอกาสรักษาให้หายได้ หากเริ่มรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น ที่ผ่านมาการตรวจหามะเร็งในระยะเริ่มแรกเป็นไปได้ยาก ต้องรอจนมีอาการจึงเริ่มรักษาทำให้มีโอกาสหายได้ยาก แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาวิธีการตรวจมะเร็งด้วย EDIM Technology ที่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ระยะเริ่มฟอร์มตัว หรือ ระยะศูนย์ (ZERO Stage of Cancer)

ข้อมูลสถิติความชุก และอัตราการเสียชีวิตของโรคมะเร็ง ปี 2020

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://givemeref.in.th/1358/globocan2022/

EDIM คืออะไร ?

เทคโนโลยี EDIM เป็นเทคโนโลยีตรวจสอบมะเร็งจากตัวอย่างเลือด เพื่อหาความเสี่ยงมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะศูนย์ (ZERO Stage of Cancer) โดยใช้แอนติเจนที่จำเพาะต่อเซลล์ภูมิคุ้มกัน ตรวจสอบความสามารถของระบบภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีความแม่นยำในการตรวจวินิจฉัยที่สูง ตรวจเซลล์แมโครฟาจ เพื่อตรวจหาชิ้นส่วนแอนติเจนของเซลล์ผิดปกติในร่างกายที่ถูกจับกินโดยเซลล์ภูมิคุ้มกัน โดยทาง RV Lab ในประเทศเยอรมัน ได้เริ่มค้นคว้าเทคโนโลยีนี้ตั้งแต่ปี 2007 จนได้รับผลการยอมรับในปี 2017 และยังมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในถึงปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้มีความแม่นยำในการตรวจพบมะเร็งชนิดก้อนถึง 92% ซึ่งครอบคลุมมะเร็งถึง 40 ชนิด ได้แก่

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://rv-laboratory.com/en/

Preliminary list of detectable solid tumors

Brain tumor
Astrocytoma
DIPG/Pons Glioma
Ependymoma
Glioblastoma
Medulablastoma

Head and Neck cancer
Nasopharyngeal carcinoma
Hyperplasie
Squamous Intraepithelial
Neoplasm (SIN I-III)
Oral squamous cell carcinoma (OSCC)
Ocular adnexal tumors
Malignant conjunctival tumor

Lung cancer
Bronchial cancer
Small cell lung cencer
Non-small-cell lung cancer
Neoplastic lung tissue

Liver cancer
Hepatoblastoma

Breast cancer
Breast squamous cell carcinoma
Estrogen Receptor (ER) positive
breast cancer
HER2 positive breast cancer
Progesterone receptor (PR)
positive breast cancer
Triple negative breast cancer

Colorectal cancer
Colon cancer
Rectal cancer
Non-metastatic rectal

Gastric cancer
Gastroesophageal junction cancer
Esophageal squamous cell carcinoma (ESCC)

Renal and Urothelial cancer
Squamous cell carcinoma
Bladder cancer
Kidney cancer
Nephroblastoma

Pancreas cancer

Gynecologic cancers
Cervix cancer
Ovarian cancer
Uterine cancer
Vaginal cancer
Vulva cancer
Endometrial cancer

Prostate cancer
PSA positive Prostate Cancer
PSMA positive Prostate Cancer
Prostate squamous cell carcinoma

Bile duct cancer
Cholangiocarcinoma

Others
Adenocarcinoma
Aerodigestive cancer
Ductal carcinoma
Rhabdomyosarcoma
Granulosa cell tumor
Thyroid cancer (follicular and papillary)
Melanoma tumor
Lymphoma tumor

ขอบคุณเนื้อหาจาก :  https://rv-laboratory.com

ขั้นตอนการตรวจ

เพียงเดินทางมายัง Mousai Wellness Center เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างเลือดไปตรวจ เหมือนการตรวจเลือดทางชีวภาพทั่วไป โดยไม่จำเป็นต้องงดน้ำและอาหาร ใช้เวลาไม่เกิน 20 นาทีในการตรวจ

วิธีการเตรียมตัว

2 เดือนก่อนเข้ารับการตรวจควรงด ดังนี้

– ยาที่ส่งผลต่อระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ยารักษาข้ออักเสบรุมาตอยด์ (Anti-rheumatic drug), ยารักษาโรคภูมิต้านตนเอง (Autoimmune disease), Cortisone, Methotrexate, GM-CSF, Amygdalin, เคมีบำบัดและรังสีรักษา
– มีอาการผิดปกติจากการติดเชื้อโรค เช่น Acute febrile or herpes zoster disease หรือติดเชื้ออื่นที่มีผลทำลาบ หรือ กดระบบภูมิคุ้มกัน
– รับกลุ่มสารทึบรังสี หรือสารที่ใช้ในการตรวจทางรังสีวิทยา (Contrast materials)
– รับการผ่าตัด สักลาย ทำเลสิค ได้รับบาดเจ็บรุนแรงมีแผลลึก มีการอักเสบรุนแรง หรือมีการติดเชื้อ
– รับวัคซีนทุกชนิด
– รับเซลล์บำบัด หรือรับเซลล์ที่ช่วยกระตุ้น หรือ เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน

ใครบ้างที่ควรตรวจ RV Screening Test

 • มีประวัติในครอบครัวเป็นมะเร็ง
 • เคยตรวจพบก้อนเนื้อ หรือถุงน้ำ
 • ตรวจเพื่อคัดกรองมะเร็งประจำปี (Screening Test) สำหรับคนทั่วไปเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็ง
 • ตรวจเพื่อติดตามและประเมินการรักษา (Monitoring Test) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่ตรวจติดตาม และประเมินการรักษา (ควรตรวจหลังการรักษา 8 สัปดาห์ขึ้นไป)
 • การตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ (Surveillance test) สำหรับผู้ป่วยมะเร็งที่หายแล้ว ตรวจเพื่อเฝ้าระวังการเกิดซ้ำ

* การรักษามะเร็งทุกชนิดอาจไม่หายขาด ทำให้ต้องติดตามและเฝ้าระวังอยู่เสมอ ซึ่งถ้าตรวจพบเจอเร็ว จะช่วยทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น

ขอบคุณรูปภาพจาก : https://rv-laboratory.com/en/

ข้อดีของการตรวจ

 • ตรวจง่าย : เพียงแค่ทดสอบจากตัวอย่างเลือด
 • ตรวจมะเร็งก้อนทุกชนิด : การตรวจคัดกรองครอบคลุมเนื้องอกและมะเร็งชนิดก้อนทุกชนิด
 • รวดเร็ว : ให้ผลการตรวจภายใน 10 วันทำการ
 • ตรวจพบเร็ว : ช่วยเพิ่มโอกาสในการตรวจวินิจฉัยพบมะเร็งได้ในตั้งแต่ระยะเริ่มแรก
 • ค่าใช้จ่ายไม่สูง : ตรวจมะเร็งต้องแยกตรวจทีละจุดในร่างกาย รวมค่าใช้จ่ายอาจหลายหมื่น และเสียเวลาทำงาน
 • ความแม่นยำของการตรวจ : ความจำเพาะ 99.5 % / ความไว 97.5 %

ข้อจำกัดของการตรวจ

 • ตรวจได้เฉพาะมะเร็งชนิดก้อนเท่านั้น
 • หากต้นของเซลล์มะเร็งเป็นกลุ่มของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จะไม่สามารถตรวจพบได้
Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line