ตรวจวิเคราะห์กรดอินทรีย์ ที่ขับออกทางปัสสาวะ เพื่อดูกระบวนการเผาผลาญ หรือกระบวนการสร้างและสลายในร่างกาย

ในประเทศไทยยังไม่ค่อยรู้จักรายการตรวจนี้มากนัก แต่ชาวต่างชาติค่อนข้างสนใจในการตรวจ

ที่ Mousai Wellness Center มีชาวต่างชาติมาตรวจเนื่องจากมีปัญหาเรื่องสมาธิสั้น มีผู้ที่เป็นมะเร็งและหายป่วยแล้ว ต้องการดูแลรักษาร่างกายเป็นพิเศษจึงมาตรวจ ซึ่งคุณหมอบิ๊กให้คำอธิบายเป็นอย่างดี

โดยการตรวจสามารถสะท้อนถึงกระบวนการเผาผลาญระดับเซลล์ สมดุลของสารสื่อประสาท สมดุลการขับสารพิษ และสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติการทำงานของร่างกายในระดับเซลล์จนถึงการทำงานร่วมกันของอัวยวะต่าง ๆ ในร่างกาย

กรดอินทรีย์คืออะไร

กรดอินทรีย์ คือสารที่เกิดจากกระบวนการสร้างและสลายที่เกิดขึ้นภายในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของโปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต และสารอื่น ๆ ที่ประกอบขึ้นมาเป็นเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งสารคัดหลั่ง เอ็นไซม์และสิ่งที่เกิดจากกระบวนดังกล่าว

การตรวจ Urine Organic acid หรือตรวจวิเคราะห์กรดอินทรีย์ เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานว่าร่างกายนำสารอาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยสลายไปใช้ประโยชน์ได้ดีแค่ไหน และสารอาหารที่ได้รับไปเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ ซึ่งสามารถประเมินการทำงานของร่างกายได้ 4 ด้านหลัก ๆ ได้แก่

ขอบคุณข้อมูลจาก : Thaicellfix

เมื่อตรวจแล้วเราจะทราบอะไรบ้าง ?

1. กระบวนการเมทาบอลิซึมหรือการเผาผลาญคาร์โบรเดรต (Carbohydrate Metabolism)

2. กระบวนการเมทาบอลิซึมหรือการเผาผลาญไขมัน (Fatty acid Metabolism)

3. การพร่องวิตามินบี (Vitamin B Deficiency makers)

4. กระบวนการผลิตพลังงานATP (Energy production metabolites) (Kreb's Cycle)

5. กระบวนการเมทาบอลิซึมสารออกซาเลทและการเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะ (Oxalate Metabolism and Urinary lithiasis)

6. กระบวนการเมทาบอลิซึมสารฟลาโวนอยด์ (Flavonoids) (Flavonoids intake makers)

7. ระบบสารสื่อประสาท (Neurotransmitter Metabolism)

8. การอักเสบของสมอง (Brain Inflammation (IDO pathway))

9. ความเสียหายจากกระบวนการออกซิเดชั่นต่อ DNA (Oxidative damage makers)

10. ความไม่สมดุลของแบคทีเรีย (Bacterial Dysbiosis makers)

11. ความไม่สมดุลของเชื้อราและยีสต์ (Fungal and Yeast Dysbiosis makers)

12. การสัมผัสสารพิษและการขับสารพิษ (Toxic Exposure and Detoxification)

ประโยชน์ของการตรวจ Urine Organic acid

อาการที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของกรดอินทรีย์ในร่างกาย

วิตกกังวล สมาธิสั้น ความจำไม่ดี จำยากลืมง่าย

ท้องอืด แน่นท้อง ท้องเฟ้อ ท้องผูกหรือมีการของผิดปกติของระบบขับถ่าย

มีภาวะซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน

มีอาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย

ปวดหัวเรื้อรัง

มีปัญหาเรื่องการนอนหลับ

ภาวะกรดไหลย้อน

ปวดตามกล้ามเนื้อหรือข้อต่าง ๆ

ใครบ้างที่ควรตรวจ Urine Organic acid test

การเตรียมตัวก่อนตรวจ
Urine Organic acid test

หลีกเลี่ยงอาหารกลุ่ม แอปเปิ้ล องุ่น ลูกเกด ลูกแพร แครนเอบร์รี่ อย่างน้อย 1 วัน

*** ปัสสาวะแรกในตอนเช้า ให้เตรียมตัวดังนี้ (เก็บเองที่บ้าน)

  • สตรีขณะที่มีประจำเดือน ไม่แนะนำให้ทำการทดสอบ (อาจขึ้นอยู่กับแพทย์พิจจารณา)
  • (สามารถเก็บปัสสาวะได้ทั้งปัสสาวะแรกในตอนเช้าและปัสสาวะแบบสุ่มระหว่างวัน ขึ้นอยู่กับแพทย์พิจจารณา)
Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line