Meditation programtest

          โปรแกรมการฝึกทำสมาธิ เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้น สามารถฝึกและพัฒนาสมาธิของตนเอง มีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการอารมณ์ ลดความเครียด ปรับสมดุลในชีวิตและพัฒนาความรู้สึกความสุข

          การทำสมาธิมีประโยชน์มากมาย และเป็นส่วนสำคัญในด้านการผลักดันสภาพจิตใจและร่างกาย

          ช่วยปรับอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจ ความดันโลหิตและเคมีในสมอง ทำให้ร่างกายผ่อนคลาย สามารถช่วยลดความเครียดและเยียวยาอาการซึมเศร้า ลดอาการนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิท เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย พัฒนาการจดจ่อมีสมาธิในการทำงาน

          ซึ่งเป้าหมายของโปรแกรมนี้ จะสามารถทำให้การทำสมาธิที่ถูกต้องนี้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งจะส่งเสริมประโยชน์ในระยะยาวด้วย โดยผู้เข้าร่วมโปรแกรมการสร้างสมาธินี้สามาถกำหนดระยะการทำโปรแกรมตามแต่ละบุคคลตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ

Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line