IV Therapy – วิตามินเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

Mousai Wellness Center

วิตามินเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

แม้เราจะทราบกันดีว่าการเว้นระยะห่างทางสังคม การมีสุขอนามัยส่วนตัวที่ดี เช่น การกินร้อน ช้อนกลาง การล้างมือบ่อย ๆ หรือการใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นเรื่องหลักที่เราต้องให้ความสำคัญ

แต่การที่เรามีภูมิคุ้มกันพื้นฐานที่ดีนั้น เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันการติดเชื้อ ทั้งยังช่วยกำจัดเชื้อไวรัสให้ลดลงในช่วงแรก ลดความรุนแรงของโรค ลดระยะเวลาการเจ็บป่วย และลดอัตราการตายได้

ในช่วงวันแรก ๆ ที่ร่างกายของเราได้รับเชื้อไวรัสเข้ามานั้น ไวรัสเหล่านี้จะค่อย ๆ เพิ่มจำนวนขึ้น  และเมื่อไวรัสเหล่านี้เข้าสู่ร่างกาย ก็จะกระตุุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้หลั่งสารอักเสบต่าง ๆ ออกมาเพื่อจัดการเชื้อโรค หลาย ๆ ครั้ง ที่ร่างกายของเราหลั่งสารอักเสบ ออกมามากเกินไปจนเกิดภาวะ Cytokine Storm (ภาวะที่ร่างกายหลั่งสารอักเสบออกมามากเกินไป กระตุ้นการอักเสบทั่วร่างกาย ทำให้อวัยวะหลายระบบล้มเหลว นำไปสู่การเสียขีวิตได้)  ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วย Covid-19 เราพบว่าผู้ป่วยส่วนมากที่เกิดภาวะปอดอักเสบ (Pneumonia) นั้น เกิดจากภาวะ Cytokine Storm

ดังนั้น หัวใจสำคัญ คือ การดูแลภูมิคุ้มกันของเราให้สูง คุณภาพดี พร้อมทำงาน ยิ่งเราดูแลได้เร็วตั้งแต่ต้น ความรุนแรงจากการติดเชื้อไวรัส จะลดลงได้ วันนี้หมอจะมาแนะนำสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ 8 ตัวหลัก ที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน ต้านไวรัส

1. วิตามิน C

จัดเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นวิตามินหลักในระบบภูมิคุ้มกัน กระตุ้นเม็ดเลือดขาวชนิดต่าง ๆ ทั้งแมคโครฟาจที่คอยจับกินเชื้อโรค ไวรัสและแบคทีเรีย กระตุ้น Natural killer (NK) cells T lymphocytes กระตุ้นการสร้างแอนตี้บอดี้ต่อต้านไวรัส สามารถยับยั้งเชื้อไวรัส Anti-viral effect ยับยั้งการแบ่งตัว และ การกระจายตัวของเชื้อไวรัสได้เมื่อใช้ในปริมาณสูงในช่วงแรกของการติดเชื้อ

สำหรับประโยชน์ในการยับยั้งเชื้อไวรัสนั้น งานวิจัยจากต่างประเทศพบว่า การได้รับวิตามินซีโดสสูงเร็วในภายใน 1-3 วันแรก สามารถยับยั้งเชื้อไวรัสได้ แต่ถ้าให้ช่วงวันหลัง ๆ ประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อจะลดลง แต่ยังคงช่วยลดระยะเวลาของการเจ็บป่วยลงได้จากประโยชน์ของการลดภาวะ Cytokine storm และยังสามารถลดอาการอักเสบในร่างกาย เช่น ที่ปอด ให้หายเร็วขึ้น

สำหรับปริมาณ dose ที่แนะนำแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับแต่ละสมาคม dose ที่แนะนำสำหรับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันนั้น งานวิจัยในต่างประเทศแนะนำว่า ควรใช้ 2-6 กรัม/วัน สำหรับ dose ที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสได้ อยู่ที่ 6-8 กรัม/วัน ขึ้นไป

**ปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนใช้สารอาหารเสริมปริมาณสูง

2. สารเควอซิติน (Quercetin)

เควอซิทิน เป็นสารที่อยู่ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ สกัดจากพืชพบมากในหัวหอม โดยเฉพาะหอมแดง แอปเปิ้ล ชาเขียว ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ องุ่น ไวน์แดง เป็นต้น จัดเป็นสารที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ (Anti-inflammation) ขนาดสูง ช่วยกระตุ้นภูมิต้านทาน เควอซิทินใช้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมาอย่างยาวนาน งานวิจัยใหม่ ๆ ทั้งการทดลองในคนและสัตว์พบว่า สารสกัดเควอซิตินมีฤทธิ์ต้านไวรัสได้อีกด้วย โดยสามารถ Block Receptor ที่เซลล์ ยับยั้งไม่ให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถทำหน้าที่ละลายเสมหะ หรือสารคัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจส่วนต้นและปอดได้

3. วิตามิน D

ปัจจุบันเป็นวิตามินหลักที่ดูแลสุขภาพองค์รวม ในแง่ภูมิต้านทานนั้น ช่วยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว  งานวิจัยใหม่ ๆ พบว่า ภายในเซลล์เม็ดเลือดขาวของเรามีตัวรับวิตามินดีอยู่โดยเฉพาะเซลล์เม็ดเลือดขาวที่อยู่ในระบบทางเดินหายใจ นอกจากนี้ยังสามารถลดการอักเสบในระบบทางเดินหายใจ และช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้านอื่น ๆ

วิตามินดี ยังช่วยลดโอกาสการเกิดภาวะ Cytokine Storm ได้อีกด้วย จากการที่วิตามินดีสามารถกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้หลั่งสารเปปไทต์ The antimicrobial peptides (AMPs) 2 ชนิดหลัก คือ β-defensins และ สารcathelicidin ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญสำหรับภูมิคุ้มกันขั้นต้น Natural หรือ Innate immunity โดยคุณสมบัติของเปปไทต์นี้ จะลดการสร้างสารก่อการอักเสบ ได้แก่สาร TNF-alpha, IL-2, IFN-gamma (INFγ) เป็นต้น

งานวิจัยจำนวนมากในปัจจุบันพบว่า ผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดเหมาะสมสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ ผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดต่ำมักจะมีการติดเชื้อทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ ได้ง่ายกว่า ส่วนผู้ที่มีระดับวิตามินดีในเลือดสูงนั้น อัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจน้อยกว่า และพบว่าสามารถลดอัตราการตายจากการติดเชื้อไวรัสต่าง ๆได้อีกด้วย ทั้งไวรัสที่เกี่ยวข้องกับทางเดินอาหาร ไวรัสตับอักเสบ ไวรัส HIV เป็นต้น

4. สังกะสี (Zinc)

ซิงค์ (Zinc) หรือแร่ธาตุสังกะสี เป็นแร่ธาตุที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งของร่างกาย จัดเป็นสาร Co-factor ช่วยทำปฏิกิริยากับเอนไซม์ (Enzyme) ต่าง ๆ ในร่างกายมากกว่า 200 เอนไซม์ มีความสำคัญมากกับระบบภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมให้ภูมิคุ้มกันสามารถทำงานได้อย่างเป็นปกติ กระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวหลายชนิดทั้งแมคโครฟาจ T lymphocyte และ Natural Killer (NK) Cell สามารถยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสได้ และยัง Block ไม่ให้ไวรัสบางชนิดเข้าสู่เซลล์ โดยซิงค์สามารถลดการทำงานของเอนไซม์ ACE2 ซึ่งเป็นตัวรับสำคัญของเชื้อไวรัสหลาย ๆ ตัว ทำให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้น้อยลง อีกทั้งยังมีฤทธิ์ต้านการอักเสบ ลดโอกาสการเกิดภาวะ Cytokine Storm ได้อีกด้วย

ผู้ที่มีแร่ธาตุซิงค์ต่ำ มีโอกาสติดชี้อทางเดินหายใจและปอดอักเสบเพิ่มขึ้นได้ ที่น่าสนใจคือ เราพบว่าประชากรผู้ใหญ่ทั่วโลกมากกว่า 30% มีภาวะพร่องแร่ธาตุซิงค์ สำหรับประโยชน์ในการยับยั้งการเพิ่มจำนวนของเชื้อไวรัสนั้น จะเกิดประโยชน์สูงสุด กรณีที่มีการรับประทานซิงค์เสริมภายใน 24 ชั่วโมงแรก ของการเริ่มมีอาการเจ็บป่วย

5. ซีลีเนียม (Selenium)

แร่ธาตุซีลีเนียม เป็น co-enzyme ทำงานร่วมกับวิตามินซี วิตามินอี ในระบบการต่อต้านอนุมูลอิสระ งานวิจัยในสัตว์ทดลองพบว่า สามารถต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ในหลายสายพันธุ์ รวมถึง H1N1 ได้

6. วิตามิน A     

เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้เซลล์เยื่อบุทางเดินหายใจแข็งแรงขึ้น ช่วยป้องกันไม่ให้เชื้อไวรัสเข้าสู่เซลล์ นอกจากนั้นยังมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระระดับสูงสามารถปรับภูมิคุ้มกันให้ปกติได้

7. Fish Oil

จุดเด่น คือ ลดการสร้างสารอักเสบ (Inflammatory Cytokines) เพิ่มการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) กระตุ้นการทำงานของ Natural Killer (NK) Cells

8. N-Acetyl Cysteine (NAC)

มีบทบาทสำคัญในระบบภูมิคุ้มกันและระบบการหายใจ เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ลดการเกิดภาวะปอดอักเสบ สามารถลดการเกิดภาวะ Cytokine Storm ได้ และยังมีฤทธิ์ Anti-Virus

สำหรับ Dose ที่แท้จริงของสารอาหารแต่ละชนิดที่ควรรับประทานต่อวันนั้น ขึ้นอยู่กับสุขภาพส่วนบุคคล และดุลยพินิจของแพทย์ ควรปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนเลือกใช้สารอาหารเสริม

.

👨‍⚕ หากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
🩺ทดลองเข้ามาใช้บริการโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพต่าง ๆ
👩🏻‍⚕️ สามารถสำรองนัดหมายเข้ามาคุยกับคุณหมอ
✨เพื่อออกแบบ Program ที่เหมาะสมกับคุณ ✨
.

ติดต่อได้ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพ
🏥 Mousai Wellness Center 🌿
.
📍 https://maps.app.goo.gl/5upfoxwpdsg9hVNx5
📩 Line : @MousaiWellness
🌐 mousaiwellness.com
☎️ 02-0964991 , 061-8941881

#Mousai #MousaiWellness #โปรโมชัน #Wellness #Holistic #ดูแลสุขภาพ
#drbiglifestyelemedicine #lifestylemedicine #antiaging #health #healthy #immune #virus #ภูมิคุ้มกัน
#ภูมิต้านทาน #คลินิกความงาม #ศูนย์สุขภาพ #ความงาม #ชะลอวัย #ตรวจสุขภาพ
 

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิง ภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์

แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine)

แพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Anti-aging and Regenerative Medicine)

แพทย์เวชศาสตร์ไลฟ์สไตล์ (Lifestyle medicine)

Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line