Erectile Dysfunction ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปัญหาท่านชาย เช็คก่อน รู้เร็ว รักษาได้

Mousai Wellness Center

Erectile Dysfunction
ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ 🍌

ปัญหากังวลใจของท่านชาย เช็คก่อน รู้เร็ว หายได้! 👨‍⚕
อย่าปล่อยให้ปัญหาสุขภาพ ส่งผลต่อความสุขของการใช้ชีวิต

.
🤼สภาพแวดล้อม มลภาวะ และปัญหาสังคมในปัจจุบัน
อาจส่งผลให้คุณละเลย ความสำคัญด้านสุขภาพเพศชาย


จากสถิติการหย่อนสมรรถภาพทางเพศอาจเกิดขึ้นได้กับ 150 ล้านคนทั่วโลก
และเคยมีการศึกษาว่า ชายไทยอายุ 40 – 70 ปีขึ้นไป มีภาวะนี้มากถึง 40 %
.
🔫สาเหตุเกิดจากเลือดไม่สามารถเข้าไปเลี้ยง
เนื้อเยื่อที่อวัยวะเพศได้เพียงพอ ส่งผลให้ผู้มีภาวะนี้มักมีอาการ

✅ อวัยวะเพศไม่แข็งตัวเมื่อมีอารมณ์ทางเพศ
✅ อวัยวะเพศแข็งตัวไม่นาน หรือไม่สามารถแข็งตัวจนจบกิจกรรมทางเพศได้
.
🍆 การรักษาภาวะหย่อนสมรรภาพทางเพศ ด้วยวิธีการที่ไม่ใช้ยา
เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ ผลข้างเคียงน้อยกว่าการใช้ยา
โดยแพทย์ผู้วินิจฉัย จะเป็นผู้เลือกวิธีในการรักษาตามความเหมาะสม 🥒
รักษาด้วยการบำบัดโดยไม่ใช้ยา เพื่อผลลัพธ์ที่ดีอย่างถาวร
.

👨‍⚕ หากต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
🩺ทดลองเข้ามาใช้บริการโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพต่าง ๆ
👩🏻‍⚕️ สามารถสำรองนัดหมายเข้ามาคุยกับคุณหมอ
✨เพื่อออกแบบ Program ที่เหมาะสมกับคุณ ✨
.

ติดต่อได้ที่ศูนย์ดูแลสุขภาพ
🏥 Mousai Wellness Center 🌿
.
📍 https://maps.app.goo.gl/5upfoxwpdsg9hVNx5
📩 Line : @MousaiWellness
🌐 mousaiwellness.com
☎️ 02-0964991 , 061-8941881

#Mousai #MousaiWellness #โปรโมชัน #Wellness #Holistic #ดูแลสุขภาพ
 #ศูนย์สุขภาพ #ความงาม #ชะลอวัย #ตรวจสุขภาพ #ErectileDysfunction #MenHealth 

Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line