ERECTILE DYSFUNCTION

Erectile dysfunction

          ภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ หมายถึงการที่อวัยวะเพศไม่แข็งตัว หรือแข็งตัวได้ไม่น่าพึงพอใจ ทางเลือกในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศโดยไม่ใช้ยา มุ่งเน้นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุซึ่งอาจเกิดจาก ภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง ภาวะพร่องฮอร์โมนเพศชาย หรือ ระบบการนำสัญญาณของปลายประสาทผิดปกติ

               การรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ เน้นการรักษาแบบผสมผสาน ได้แก่ QRS, Shock wave, Hormone therapy, Organ peptides, PRP รวมไปถึงการใช้เซลบำบัด เป็นต้น 

      ทั้งนี้แพทย์จะทำการตรวจและวินิจฉัยถึงปัจจัยที่อาจเป็นสาเหตุของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศชายก่อน แล้วจึงเลือกใช้การรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line