6 Lifestyle tips for Longevity : วิถีชีวิต 6 แบบ เพื่อความมีสุขภาพดีตลอดอายุขัย

มีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยยืดอายุขัย

1. Intermittent Fasting : การหยุดรับประทานอาหารหรือการอดอาหารเป็นพักๆ

การทำ Intermittent Fasting หรือที่เราเรียกว่า IF นั้น พบว่าสามารถช่วยชะลอกระบวนการเสื่อมของร่างกายได้ และยังพบว่าสามารถลดความเสื่อมเรื้อรังที่พบได้บ่อยในปัจจุบันได้แก่ การเกิดภาวะ Metabolic syndrome หรือภาวะอ้วนลงพุง โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง เป็นต้น

2. Regular Exercise : การออกกำลังกายเป็นประจำ

หลาย ๆ การศึกษาพบว่า การออกกำลังกายเป็นประจำและการมีกิจกรรมทางกายแบบกระฉับกระเฉง (Physical active) สามารถช่วยให้สุขภาพดีขึ้น และยังช่วยยืดอายุขัยอีกด้วย โดยสมาคม The U.S.Department of Health and Human Services (HHS) แนะนำให้ทุกคนออกกำลังกายที่ความหนักระดับกลาง (Moderate aerobic acitivity) 150 นาที/สัปดาห์ หรือ ออกกำลังกายที่ความหนักระดับหนัก (Vigorous aerobic activity) 75 นาที/สัปดาห์

3. Prioritizing Your Happiness : จัดลำดับความสำคัญของความสุข

ค้นหาให้เจอว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ทำให้มีความสุข แล้วแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่สร้างความสุขให้กับตัวเอง มีงานวิจัยพบว่า ผู้ที่รู้สึกมีความสุขจะอายุขัยเฉลี่ยยาวกว่าผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีความสุข

4. Avoid Chronic Stress หลีกเลี่ยงความเครียดสะสมเรื้อรัง

ความเครียดนั้น เราสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ Mental Stress ความเครียดด้านจิตใจ เช่น เป็นคนคิดเยอะ วิตกกังวลง่าย และ Physical Stress คือความเครียดทางกาย เช่น ใช้ร่างกายหนัก พักผ่อนน้อย หรือร่างกายมีสารพิษสะสมเรื้อรัง เป็นต้น เราต้องหมั่นหลีกเลี่ยงความเครียดสะสมทั้งสองประเภท

5. Practice Gratitude : ฝึกรู้สึกขอบคุณ

ฝึกความรู้สึกขอบคุณกับเรื่องง่าย ๆ ทุกวัน มองหาข้อดีที่มีหรือเกิดขึ้นทุกวัน ช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น อายุยืนขึ้น

6. Foster Social Relations : มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม

พยายามหาเพื่อน พี่ พ่อแม่ หรือคนรู้จัก ที่เราไว้ใจได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิด สิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน เพื่อผ่อนคลายความเครียด หรือการยิ้มแย้ม พูดคุยทักทายผู้คนแปลกหน้าบ้าง ก็ให้ผลดีกับจิตใจเช่นเดียวกัน

ที่มา

Wen, C., Wai, J., Tsai, M., Yang, Y., Cheng, T., & Lee, M. et al. (2011). Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study. The Lancet, 378(9798), 1244-1253.

 

Lawrence, E., Rogers, R., & Wadsworth, T. (2015). Happiness and longevity in the United States. Social Science & Medicine, 145, 115-119.

 

เรียบเรียงโดย แพทย์หญิงภิญญาพัชญ์ ชัยภูริหิรัญญ์

แพทย์ที่ปรึกษา Mousai Wellness Center

Open

Mousai Wellness Tel
Mousai Wellness Line